top of page

Poetry song, 'Dansa'

Text : Mare Hilstra,

Song : Anna Trap

Piano : Erik Brouwer

D A N S A

 

När jag lyssnar

på trädets linjer 

blir jag djur igen 

full av sång 

 

jag hör cirklarna 

av åren som var 

 

När jag lyssnar
på linjer av trädet
minns jag vad trädet vill - 

 

att jag ska dansa 

därför vaggar hon 

så ofta i vinden 

D A N S E N

 

Wanneer ik luister

naar de boom haar lijnen

word ik weer het dier

vol van lied

 

Ik hoor de cirkels

van de jaren die waren

 

wanneer ik luister

naar de lijnen van de boom herinner ik wat de boom wil -

 

dat ik zal dansen

daarom wiegt zij

zo vaak in de wind

D A N C E

 

When I listen

To the trees lines -

I become the animal

I used to be

 

I hear the circles

of the years that passed

 

When I listen

to the lines of the tree -

I remember - the tree wants

 

me to dance

that is why she is swaying

so often in the wind

bottom of page